YUNECO

Getuigenis van samenwerking

 Laura Boeykens      

 

 

Joke Gabriel

projectverantwoordelijke MaPa - YUNECO Connect en referentiepersoon Kopp/Koap - YUNECO Crosslink

MSOC Vlaams-Brabant

 

Waar werk je en welk aanbod heeft jouw organisatie?

Ik werk al geruime tijd in het  MSOC Vlaams-Brabant waar eigenlijk iedereen terecht kan die vragen of problemen heeft met illegale drugs. Naast wie zelf verandering wil in zijn druggebruik kunnen ook ouders, partners en kinderen bij ons terecht.

Naast psycho-sociale begeleiding kan je er ook terecht voor een substitutieprogramma, spuitenruil, psychiatrisch consult, een beperkt aanbod aan activiteiten en last but not least,  MaPa.

MaPa is ingebed in de hele werking van het MSOC Vlaams Brabant en focust zich op de impact van druggebruik op ouderschap. Wanneer je drugs gebruikt is dat  een risico bij het opvoeden van kinderen, dat is duidelijk. Toch staat het een goede verzorging en opvoeding van  kinderen  niet altijd in de weg. We willen samen met gebruikende ouders de risico’s voor hun kinderen verkleinen en proberen te vermijden dat die op latere leeftijd zelf gelijkaardige of andere problemen ontwikkelen. KOAP zelf kunnen een aantal sessies volgen met als doelstelling hun Veerkracht vergroten en soms organiseren we ook de Kidsdagen waar KOAP elkaar ontmoeten en we opnieuw rond Veerkracht werken in groep.

Wanneer je zwanger bent kan je niet alleen door MaPa ondersteund worden, maar ook een beroep doen op Pondo. Dat is een vaste groep van hulpverleners van onder meer Kind & Gezin, het UZ Gasthuisberg, centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, ... Op die manier proberen we toekomstige of jonge ouders alle kansen te bieden om hun kind thuis op te voeden. De veiligheid van het (on)geboren kind staat hier centraal.

Wat houdt jouw functie in? Hoe staat deze in verbinding met YUNECO Connect?

Samen met Veerle Bex ondersteunen wij het team van het MSOC Vlaams Brabant in het werken rond druggebruik en ouderschap met bijvoorbeeld maandelijkse intervisiemomenten rond dossiers waar er verontrusting is in het kader van de kinderen. Daarnaast is onze functie heel divers gaande van het geven van trainingen aan het bredere hulpverlenersnetwerk, uitwerken van methodieken in het werken met KOAP (Kinderen van Ouders met een AfhankelijkheidsProbleem), netwerken, deelnemen aan werkgroepen, worden we regelmatig geconsulteerd in KOAPdossiers, het begeleiden van KOAP zelf,….

Welke ervaring heb jij (of jouw team) met YUNECO? Hoe zet je jouw ervaring in voor YUNECO Connect?

Vanuit ons MSOC team hebben we ervaringen met verschillende programma’s van Yuneco maar vooral op Yuneco Crisis doen we regelmatig een beroep. De samenwerking die daar ontstaat loopt vlot en de gedeelde zorg geeft ons steun in dossiers waar we vaak de enige waren waar de impact van het druggebruik op het ouderschap op tafel lag. Natuurlijk hebben we sinds jaar en dag een goede samenwerking met verschillende partners uit het Yuneco netwerk, vooral in de netwerken rond de gezinnen waar we graag intensief mee samenwerken.

Hoe ziet de samenwerking er concreet uit?

De samenwerking met de verschillende partners van Yuneco situeert zich vooral in het Ronde Tafelsysteem waar wij sterke voorstander van zijn. Samen rond de tafel, waar we zowel de hulpverleners van de ouders als de hulpverleners van de kinderen willen zien, geeft een dynamiek die zo veel meer kan leiden tot herstel van het systeem. Sinds Yuneco is er op de een of andere manier toch een meer gedragen ‘samen’werken en dit kan kinderen, jongeren en hun gezinnen alleen maar ten goede komen wat voor mij dan ook de basisgedachte van Yuneco is!