YUNECO

Getuigenis van samenwerking

Wilfried Peeters getuigenis new       

Djil Cuveele

klinisch psychologe YUNECO Caro Outreach

Wat doe jij binnen YUNECO Caro? Wat houdt jouw functie in?

Via YUNECO Caro willen we laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg voorzien aan jongeren die in residentiële voorzieningen verblijven. We trachten zowel jongeren met een psychische kwetsbaarheid als hun begeleiders te ondersteunen vanuit een GGZ-perspectief.

Concreet houdt dit in dat we samen met begeleiders nadenken over bepaalde casussen, hieruit kan dan een verderlopend traject ontstaan. Dit kan bestaan uit ondersteunende gesprekken met de jongeren zelf, een diagnostisch proces maar ook ondersteunende gesprekken met begeleiders of het gehele team. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk de bestaande hulpverlening te versterken en in te spelen op noden die nog niet ingevuld zijn.

Hoe maak jij de verbinding tussen de verschillende partners (intern en extern) binnen YUNECO Caro?

Als brugfiguur tussen de geestelijke gezondheidszorg en residentiële voorzieningen proberen we in te gaan op de noden die langs beide kanten leven. We luisteren naar de noden en zoeken samen naar de gepaste hulpvorm. Hierin kunnen we zelf een aanbod doen, maar zoeken we zeker ook in de bestaande reguliere hulpverlening en leggen hierdoor de brug met het reeds bestaande aanbod.

We organiseren ook overlegmomenten met de verschillende residentiële voorzieningen, om deze ook met elkaar in verbinding te brengen. Hier wordt het project concreet vormgegeven maar is er ook ruimte om thema’s en casussen met elkaar te delen. Omdat we in veel verschillende voorzieningen komen, krijgen we ook de kans om de good practices van de verschillende voorzieningen met elkaar te delen.

Hoe ziet de samenwerking er concreet uit?

We werken samen met 9 proeftuinen. Deze voorzieningen hebben zich geëngageerd om samen met ons het project vorm te geven. Maar ook voorzieningen buiten deze 9 proeftuinen kunnen vragen stellen. Voorzieningen kunnen een jongeren aanmelden via de toegangspoort. Nadien wordt deze jongere in een eerste consult samen besproken. We proberen het gedrag van de jongere beter te begrijpen en zicht te krijgen op de interactie tussen de jongere en begeleidingsteams. Vanuit dit inzicht zoeken we naar een gepaste hulpvorm. Dit kan bestaan uit ondersteunende gesprekken met de jongeren, al dan niet samen met de begeleider. Aan de hand van vragenlijsten, testonderzoek en klinische observatie kunnen we ook een diagnostisch proces starten, om zo beter zicht te krijgen op het functioneren van een jongeren en gerichte hulp te kunnen bieden. Tot slot kunnen we ook met de teams aan de slag gaan, rond concrete casussen of bepaalde thema’s zoals trauma, hechting, slaapmoeilijkheden.

In een aantal voorzieningen zijn wij op vaste tijdstippen aanwezig en kunnen bovenstaande activiteiten tijdens deze vaste blokken plaatsvinden. In andere voorzieningen gaan we ad hoc als er vragen zijn rond bepaalde jongeren.