Getuigenis van samenwerking

 Laura Boeykens      

 

 

Lotte Macquoy

contextbegeleider VZW Huize Sint-Vincentius

 

Welk aanbod heeft jouw organisatie? Wat houdt jouw functie in?

Vzw Huize Sint-Vincentius is een organisatie binnen bijzondere jeugdzorg die hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren, hun gezin en context, die zich in een complexe leefsituatie bevinden. Dit kan op verschillende manieren, gaande van contextbegeleiding aan huis, dagcentra, verblijf in leefgroep/kamertraining/studio tot contextbegeleiding ifv autonoom wonen. 

Ikzelf ben contextbegeleidster binnen de afdeling Jonathan te Diest. Jonathan richt zich op adolescente meisjes en biedt verblijf in de leefgroep, kamertraining, studiotraining, contextbegeleiding of contextbegeleiding ifv autonoom wonen. Naast het begeleiden van de meisjes en hun context, vervul ik sinds januari 2020 ook de expertisefunctie rond opvang en begeleiding aan slachtoffers van tienerpooiers. Dit betekent dat ik, samen met de teams, op zoek ga naar hoe de begeleiding aan deze meisjes best kan worden vormgegeven.

Welke ervaring heb jij (of jouw team) met YUNECO? Met een bepaald programma van YUNECO?

Vanuit team Jonathan werken we geregeld samen met Yuneco Caro, net zoals onze collega’s van het Anker en de Sijsjes.

Hoe ziet de samenwerking er concreet uit?

Wanneer er nood is aan teamondersteuning (algemeen of rond een bepaalde jongere/thema) of er is nood aan een individueel traject voor één van onze jongeren, melden we aan bij YUNECO Caro. Er kan telkens heel snel worden opgestart, beginnend met een verkennend teamgesprek, om dan te kijken welke stappen er dienen gezet te worden. De samenwerking verloopt zeer vlot, waardoor we steeds sneller aan YUNECO Caro denken om aan te melden en niet telkens wachten tot het moeilijk loopt. Zo kunnen we ook op hen rekenen om preventief te werken of om samen na te denken rond bepaalde thema’s.