YUNECO Care wil een aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod creëren voor kinderen en jongeren met een meervoudige en complexe problematiek door het creëren van een persoonlijk en professioneel dragend netwerk voor de jongere.

 

BASISPIJLERS: Zorg op maat en continuïteit in de hulpverlening:

  • Door een actief, aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod te creëren
  • Via het maken van verbindingen tussen verschillende fases en types
  • En het vormen van een dragend persoonlijk netwerk aan de hand van wraparound approach

 

DOELGROEP:

  • Moeilijk bereikbare jongeren met een complexe psychische en meervoudige problematiek
  • Jongeren met een justitiële maatregel
  • Comorbiditeit met verslaving
  • Comorbiditeit met een verstandelijke beperking - YUNECO Combi