Kandidatuur klinisch psycholoog/orthopedagoog

voor het aanbieden van eerstelijnspsychologische zorg in het netwerk YUNECO GG K&J

 

Komen in aanmerking voor dit project:

 

  • alle (deeltijds) zelfstandig werkende psychologen/ orthopedagogen die
  • over een visum beschikken als psycholoog
  • 3 jaar relevante ervaring hebben
  • zich voor minstens 4 sessies /week engageren als ELP voor doelgroep minderjarigen
  • zich vertrouwd maken met de werking van het netwerk
  • bij voorkeur reeds in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering – bereid deze af te sluiten
  • over een praktijkruimte beschikken binnen Vlaams-Brabant, dit kan ook binnen een dienst, niet gesubsidieerde voor psychologische ondersteuning

 

De kandidaturen worden gebundeld waarna één keer per maand online selectiegesprekken georganiseerd worden.