Klachten

Alle YUNECO medewerkers zetten zich naar beste kunnen in. Vergissingen en misverstanden kunnen snel in relaties voorkomen. Daarom vinden wij binnen YUNECO een open dialoog belangrijk.

We nodigen je dan ook uit je bedenkingen en ontevredenheden onmiddellijk te bespreken met de begeleiding of de verantwoordelijke. Samen wordt er getracht tot een oplossing te komen. Als de voorgestelde oplossing je ontevredenheid niet kan wegnemen, kan je klacht indienen.

Bekijk hier onze klachtenprocedure.

 

Klacht indienen