Kom maar op, ik ben top!

Updated

Kenmerken methodiek

Leeftijdsbereik
Kind (7-13j)
Vroegdetectie/-interventie
Interventie
Werkvorm
  • Boek
  • Groepsprogramma
  • Individueel programma
  • Met een hulpverlener
  • Protocol
  • Psycho-educatie
Online/offline
Offline hulpverlening
Kostprijs
Betalend
Bron
Auteurs: Nathalie Haeck, Julie van de Weghe, Goedele Boonen, Marieke van Nieuwerburgh, Sara Debruyne | Boom uitgevers Amsterdam
Evidence-based
Drs. Nathalie Haeck is gz-psycholoog bij Mentaal Beter in Zeeuws-Vlaanderen en werkt als eerstelijnspsycholoog bij de huisartsen in Merelbeke. Zij publiceerde eerder samen met Sara Debruyne het Stappenplan kortdurende interventies voor de eerste lijn voor
Kinderen en jongeren hebben baat bij het ontwikkelen van een stevige én flexibele houding op school, op straat en in de sociale media. Deze groepstraining maakt kinderen van 9 tot 12 jaar op een positieve manier weerbaar. Door de training krijgt het kind zelfinzicht en leert het zijn gedrag te veranderen door te kijken naar anderen en zichzelf 'sterk te praten'.

Succesvol protocol basis voor assertiviteitstraining
Kom maar op, ik ben top! is gebaseerd op het succesvolle protocol Kortdurende psychologische behandelingen voor de eerste lijn bij kinderen en jongeren. Dit generalistische model richt zich op een brede problematiek bij kinderen en jongeren en gaan uit van een eenvoudige probleemsamenhang: het PrOP-schema. 'PrOP' staat voor Problemen, Omgeving en Persoonlijke stijl. De eerste fase in dit protocol is gericht op inzicht in de problemen, omstandigheden en omgeving van het kind en zijn persoonlijke stijl. In de tweede fase ligt de nadruk op het veranderen van de persoonlijke aanpak van het kind. Tenslotte wordt er aandacht besteed aan terugvalpreventie.

Bezoekers-beoordelingen

Er zijn nog geen bezoekers-beoordelingen voor deze methodiek. Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Beoordelingen (hoe hoger hoe beter)
Beoordeling
Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Commentaar