Grip op je dip

Updated

Kenmerken methodiek

Leeftijdsbereik
Jongere (+13j)
Vroegdetectie/-interventie
Interventie
Werkvorm
  • Blended care
  • Groepsprogramma
  • Met een hulpverlener
  • Test
  • Website
  • Zelfhulp
Online/offline
  • Blended hulpverlening
  • Online hulpverlening
Kostprijs
Gratis
Bron
Opdrachtgever Trimbos-instituut, De Jutters, Indigo, Dimence
Evidence-based
Grip op je dip heeft van het RIVM de erkenning 'Eerste aanwijzingen voor effectiviteit' gekregen. Dat betekent dat er uit een effectonderzoek is gebleken dat de interventie zorgt voor een afname in depressieve klachten en angstklachten. De interventie is
Gripopjedip.nl helpt om depressieve klachten bij jongeren te verminderen en hiermee depressie te voorkomen.

De website richt zich op jongeren (16-25 jaar) met milde tot matige depressieve klachten. De ernst van de depressieve klachten wordt vastgesteld met de CES-D, een korte gevalideerde depressievragenlijst en eventueel de MINI Plus voor de inschatting van het suïciderisico. Gripopjedip.nl biedt een online groepscursus en een blended variant.

Thema: Mentale gezondheid
Doelgroep: Jongeren
Type: Begeleid (Nederland); web app
Kosten: Gratis

Hoe werkt het?
De online groepscursus bestaat uit zes gestructureerde wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur, gegeven in een beveiligde chatbox en begeleid door een getrainde ggz-professional. Jongeren leren op gestructureerde wijze negatieve denkpatronen te achterhalen en om te zetten in reële en positieve manieren van denken en gedrag. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst maken ze een huiswerkopdracht over het thema waar de volgende sessie over wordt gechat. De cursus is te volgen via gripopjedip.nl.

Het blended traject bestaat uit een aantal face-to-face contactmomenten met de POH GGZ en een individuele Gripopjedip cursus. De cursus bestaat uit vijf online modules van elk 20 minuten waarvan wekelijks één gevolgd wordt. Elk module bevat informatie, filmpjes, en oefeningen. De POH GGZ geeft wekelijks online feedback op de ingevulde oefeningen uit de cursus en plant indien nodig face-to-face contactmomenten in.

Bezoekers-beoordelingen

Er zijn nog geen bezoekers-beoordelingen voor deze methodiek. Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Beoordelingen (hoe hoger hoe beter)
Beoordeling
Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Commentaar