Listing Types
Thema
Leeftijdsbereik
Vroegdetectie/-interventie
Werkvorm
Online/offline
Kostprijs

De reis van vijf

Updated

Kenmerken methodiek

Leeftijdsbereik
Kind (7-13j)
Vroegdetectie/-interventie
Interventie
Werkvorm
  • Applicatie
  • Blended care
  • Protocol
  • Psycho-educatie
  • Zelfhulp
Online/offline
  • Blended hulpverlening
  • Online hulpverlening
Kostprijs
Onbekend
Bron
Merel Vingerhoets (september, 2017)
Evidence-based
Uit vijf procesevaluaties (2014-2016) bleek dat zowel gezinnen als professionals het spel leuk vinden, het zouden aanbevelen aan andere gezinnen en het willen blijven gebruiken. Gezinnen ervaren de spelmechanismen van het actief aangaan van eetervaringen,
Doelgroep
Gezinnen (ouders en alle thuiswonende kinderen) met een kind tussen 4 en 10 jaar dat onder behandeling is bij een professional voor selectief eetgedrag en waarvan ouders stress ervaren rondom voeding. Selectieve eters willen slechts beperkte soorten voeding consumeren en eten hierdoor behoorlijk eenzijdig.

Doel
Selectieve eters (4 t/m 10 jaar) die hiervoor behandeld worden door een professional (her)ontwikkelen een gevarieerder eetpatroon na 15 weken spelen

Aanpak
De Reis van 5 wordt door professionals ingezet als aanvulling op het huidige behandeltraject van selectieve eters. Door professional geselecteerde gezinnen kopen het spel en spelen 15 weken, 3 keer per week in de thuissituatie. Tijdens de behandeling adviseert een professional gericht spelgebruik en monitort of de variatie in het eetpatroon toeneemt.

Onderbouwing
Eetproblemen komen vaak voor bij zowel zieke als gezonde kinderen, met mogelijk lange termijn-gevolgen voor de cognitieve en fysieke ontwikkeling van het kind en de familiedynamiek. Om deze kinderen gevarieerder te leren eten is De Reis van 5 ontwikkeld. Het spel is voor thuis, omdat dit de belangrijkste context is waar eetgedrag wordt aangeleerd. De Reis van 5 focust zich met name op het positief beïnvloeden van de (gezins)omgeving, door het creëren van een positieve voedingsbeleving, het verbeteren van de juiste vaardigheden en eigen-effectiviteit, volgens de uitganspunten van Social Cognitive Theory. Dit bereiken we met verschillende spelmechanismen en spelonderdelen: belonen, levels, het spelenderwijs aanbieden van voeding, herhaling, voorbeeldgedrag/modelling, de sociale interactie met het hele gezin (meer betrokkenheid) en het actief aangaan van eetervaringen, gebaseerd op Leertheorie en Game theory. Een positievere voedingsbeleving en toegenomen eigen-effectiviteit en vaardigheden bij ouder en kind zorgen voor minder weerstand bij het kind en stressreductie bij ouders, wat zorgt voor een verbeterde ouder/kind-interactie, met als uitkomst een gevarieerder eetpatroon.

Bezoekers-beoordelingen

Er zijn nog geen bezoekers-beoordelingen voor deze methodiek. Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Beoordelingen (hoe hoger hoe beter)
Beoordeling
Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Commentaar