checkjezelf.be

Updated

Kenmerken methodiek

Leeftijdsbereik
Jongere (+13j)
Vroegdetectie/-interventie
Interventie
Werkvorm
  • Individueel programma
  • Psycho-educatie
  • Test
  • Vragenlijst
  • Website
  • Zelfhulp
Online/offline
Online hulpverlening
Kostprijs
Gratis
Bron
Vlaams instituut gezond leven
Evidence-based
De teksten, oefeningen en andere inhouden op deze website werden gebaseerd op relevante, hedendaagse wetenschappelijke literatuur. Verscheidene academici en experts gaven feedback, leverden input aan en waakten over de kwaliteit van de website. Deze wete
Vlamingen informeren en sensibiliseren over ‘mentaal welbevinden’ en hen handvatten bieden om hier actief in te investeren.

De website is ontwikkeld voor Vlamingen van 16 jaar en ouder. Jongeren kunnen terecht op www.noknok.be.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven kijkt en werkt vanuit een gezondheidsbevorderend en preventief perspectief. We wensen zowel het mentale welzijn te versterken (gezondheidsbevordering) als het mentale ‘onwelzijn’ te voorkomen (preventie). Dit uit zich op deze website aan de hand van oefeningen en tools waarmee gebruikers zelf aan de slag kunnen.

Vanuit deze insteek kunnen we de doelgroep onderverdelen in 4 subgroepen:

1) Zij die aangeven zich (mentaal) goed te voelen en hier voorlopig niet actief op inzetten.
We willen deze mensen informeren over wat ze zelf kunnen doen om zich mentaal goed te (blijven) voelen en hen stimuleren om toch over te gaan tot actie. Op die manier kunnen zij hun ‘goed gevoel’ behouden en versterken.
2) Zij die aangeven zich (mentaal) goed te voelen en hier actief op inzetten.
We willen deze mensen correct informeren, degelijke oefeningen en tools aanbieden en stimuleren om er blijvend mee aan de slag te gaan.
3) Zij die aangeven zich (mentaal) niet meer zo heel erg goed te voelen en op zoek zijn naar een oplossing.
Het subjectieve mentale welbevinden van deze mensen willen we via de oefeningen en tools op de website verbeteren, zodat ze zich na verloop van tijd in groep 2 bevinden.
4) Zij die aangeven zich (mentaal) niet meer zo heel erg goed te voelen en die op dit moment niet op zoek kunnen/willen gaan naar een oplossing.
Hen willen we voornamelijk motiveren om wel degelijk over te gaan tot actie. In eerste instantie door hen correct door te verwijzen naar andere organisaties.
Een vijfde groep zou ook op de website kunnen belanden, namelijk mensen met wie het helemaal niet goed gaat en die niet meer het vermogen hebben om zelf aan de slag te gaan. Deze groep verwijzen we meteen door naar professionele hulpverlening.

Bezoekers-beoordelingen

Er zijn nog geen bezoekers-beoordelingen voor deze methodiek. Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Beoordelingen (hoe hoger hoe beter)
Beoordeling
Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Commentaar