Listing Types
Thema
Leeftijdsbereik
Vroegdetectie/-interventie
Werkvorm
Online/offline
Kostprijs

scheidingskoffer

Updated

Kenmerken methodiek

Leeftijdsbereik
  • Kind (7-13j)
  • Jongere (+13j)
Vroegdetectie/-interventie
Interventie
Werkvorm
  • Psycho-educatie
  • Website
  • Zelfhulp
Online/offline
Online hulpverlening
Kostprijs
Gratis
Bron
eze online scheidingskoffer is het product van Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) aan de Arteveldehogeschool, Gent.
Evidence-based
Bij het ontwikkelen van de koffer konden we op heel veel steun en input rekenen van diverse organisaties, maar van twee in het bijzonder: Expoo (Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning) en de werkgroep hoogconflictueuze scheidingen van CAW Oost-Vlaandere
Met de Scheidingskoffer worden de beschikbare hulpbronnen voor gezinnen naar aanleiding van een relatiebreuk toegankelijker. Je kan:
*info krijgen over een breed gamma van vragen (juridisch, sociaal, mentaal welzijn);
*info vinden over waar je terecht kan als de antwoorden in de scheidingskoffer niet volstaan;
* als kind, ouder of grootouder antwoord krijgen op al je vragen in verband met een echtscheiding;
*als professional de scheidingskoffer gebruiken bij het ondersteunen van cliënten die betrokken zijn bij een echtscheiding.

De scheidingskoffer bestaat uit vier onderdelen die onderling met elkaar verbonden zijn:

Vraag & antwoord fiches voor ouders, kinderen, plusouders, grootouders, en vrienden/familie en professionals
Een inventaris van relevante praktijkboeken, films, blogs, tools, liedjes, kinderboeken, websites, organisaties, diensten, …
Een wegwijzer met reflectievragen die toeleidt naar informatie in de koffer en die ook vraaginducerend werkt
Geïllustreerde gesprekskaarten voor uitwisseling rond diverse thema's

Bezoekers-beoordelingen

Er zijn nog geen bezoekers-beoordelingen voor deze methodiek. Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Beoordelingen (hoe hoger hoe beter)
Beoordeling
Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Commentaar