Feel-Kj

Updated

Kenmerken methodiek

Leeftijdsbereik
  • Kind (7-13j)
  • Jongere (+13j)
Vroegdetectie/-interventie
Detectie
Werkvorm
Vragenlijst
Online/offline
Offline hulpverlening
Kostprijs
Betalend
Bron
Grob, A. & Smolenski, C. Aanpassing voor Vlaanderen door Braet, C., Cracco, E., & Theuwis, L. (2013) Amsterdam: Hogrefe
Evidence-based
Normen: Recent, + Betrouwbaarheid: de meeste schalen hebben een hoge interne consistentie (.79 tot .95). Enkele schalen hebben echter een betrouwbaarheidscoëfficiënt die kleiner is dan .70 en zijn dus minder betrouwbaar (zie handleiding). Validiteit: De b
De FEEL-KJ is een instrument waarmee de strategieën die een kind of jongere gebruikt om zijn/haar emoties te reguleren in kaart kunnen worden gebracht. De resultaten bieden aanwijzingen voor het opstellen van een individueel behandelingsplan of kunnen dienen om het resultaat van een interventie- of therapieverloop te evalueren.

De FEEL-KJ bestaat uit een zelfrapportagelijst en een oudervragenlijst die bevraagt hoe kinderen en jongeren omgaan met boosheid, angst en verdriet. Kinderen en jongeren of ouders van kinderen en jongeren vullen in totaal 90 vragen in, voor elke emotie worden 30 vragen gesteld over wat iemand doet of denkt als hij/zij boos, bang of verdrietig is.

De FEEL-KJ geeft scores voor 15 emotieregulatiestrategieën, die worden onderverdeeld in drie categorieën: adaptieve strategieën, maladaptieve strategieën en externe regulatiestrategieën. Per categorie geeft de FEEL-KJ ook drie emotiespecifieke scores (voor boosheid, angst en verdriet) en een totaalscore. Hierdoor kan het gebruik van adaptieve -, maladaptieve - en externe regulatiestrategieën bekeken worden voor zowel één specifieke emotie als ook emotie-onafhankelijk.

Het invullen van de vragenlijst duurt circa 15-20 minuten. Scoren en interpreteren van de papieren versie duurt circa 15 minuten. U kunt ook kiezen voor digitale afname met HTS: er wordt dan automatisch een rapport met alle scores voor u aangemaakt.

Er zijn representatieve normen beschikbaar voor de Nederlandse en de Vlaamse populatie (8-18 jaar), uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. De representatieve normen voor de oudervragenlijst zijn in 2019 verzameld voor de Nederlandse en Vlaamse populatie, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Bezoekers-beoordelingen

Er zijn nog geen bezoekers-beoordelingen voor deze methodiek. Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Beoordelingen (hoe hoger hoe beter)
Beoordeling
Gelieve slechts een beoordeling in te dienen als je deze methodiek zelf al hebt gebruikt.
Commentaar