YUNECO

Het Netwerkforum YUNECO is een breed werkplatform en informatie-uitwisselingsmoment voor het netwerk. Het forum verenigt alle geëngageerde vertegenwoordigers van het brede continuüm van GGZ-werking, inclusief de belendende sectoren als VAPH, BJZ, CLB, SEL, verslavingszorg, K&G, Justitie, ... Het forum vergadert minimaal drie keer per jaar.

Op deze pagina vindt u een kort verslag met bijhorende presentaties van de voorbije fora.