Welkom!

YUNECO is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Vlaams-Brabant. YUNECO is esperanto voor jeugd.

Het is een samenwerking tussen verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheid van alle kinderen en jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant. Het netwerk YUNECO bundelt aan de hand van verschillende programma's de krachten om tot een beter op elkaar afgestemde zorg (YUNECO Crisis, YUNECO Care, YUNECO Combi, YUNECO Connect en YUNECO Caro) en kennisdeling (YUNECO Crosslink) tussen de verschillende partners in Vlaams-Brabant te komen.

Alexianen Zorggroep Tienen UPC KULeuven CAW Vrij CLB CLB GO! VAPH Cocon-Vilvoorde LMN De Wissel Solentra DENK Ervaringsdeskundigen Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Vlaams-Brabant Minor-Ndako MSOC De Spiegel Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius Sporen vzw CAR Land van Halle en Asse Centrum Ambulante Revalidatie DAT CAR Antenne 3000 CAR Zeplin CGG PassAnt CGG Vlaams-Brabant Oost CGG Ahasverus

Gespecialiseerde GGZ

Gezondheidszorg en welzijn

Kind/jongere-Context-Samenleving

 Lees meer