YUNECO COMBI

 

YUNECO Combi

YUNECO wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor ALLE kinderen en jongeren met psychiatrische en psychische problemen in de provincie.

YUNECO Combi behartigt daarin specifiek de doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. YUNECO Combi kiest voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan gebruik maken van een gelijkwaardig hulpaanbod. Personen mèt en zonder beperkingen moeten zoveel mogelijk terecht kunnen in dezelfde GGZ-zorgmodules.

YUNECO Combi Condor

Bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking is er een grotere kans op bijkomend internaliserend of externaliserend gedrag. Door snel in te grijpen, vermindert de kans op chronische moeilijkheden. Yuneco Combi Condor biedt gedurende drie weken intensieve ondersteuning bij escalerende gedragsproblemen om de situatie zo snel mogelijk te stabiliseren en ‘normaal’ pedagogisch handelen terug mogelijk te maken.