YUNECO COMBI

 

YUNECO Combi Condor

Bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking is er een grotere kans op bijkomend internaliserend of externaliserend gedrag. Door snel in te grijpen, vermindert de kans op chronische moeilijkheden. Yuneco Combi Condor biedt gedurende drie weken intensieve ondersteuning bij escalerende gedragsproblemen om de situatie zo snel mogelijk te stabiliseren en ‘normaal’ pedagogisch handelen terug mogelijk te maken.

BASISPIJLERS

  • Gezamenlijke regie en verantwoordelijkheid: de aanmelder blijft betrokken
  • Stepped care: we starten met de minst ingrijpende zorg. In eerste instantie wordt in de leefwereld van de jongere gewerkt en enkel indien aangewezen kan de jongere buiten zijn vertrouwde context opgevangen worden.
  • Matched care: we gaan op zoek naar de best passende zorg
  • Globale en geïntegreerde aanpak

DOELGROEP

Kinderen, jongeren en volwassenen tussen 6 jaar en 21 jaar met een matige tot ernstige verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen thuis, op school, in een voorziening, …

Folder YUNECO Combi Condor