YUNECO COMBI

 

YUNECO Combi

YUNECO wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor ALLE kinderen en jongeren met psychiatrische en psychische problemen in de provincie.

YUNECO Combi behartigt daarin specifiek de doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en –risico’s. YUNECO Combi kiest voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan gebruik maken van een gelijkwaardig hulpaanbod. Personen mèt en zonder beperkingen moeten zoveel mogelijk terecht kunnen in dezelfde GGZ-zorgmodules.

BASISPIJLERS

  • Alle diensten meer toegankelijk maken voor jongeren met een dubbeldiagnose
  • De opleiding van medewerkers verbeteren zodat bovenstaande mogelijk wordt
  • Een beperkt specifiek aanbod creëren voor de zeer complexe situaties in ziekenhuis-, revalidatie- en verblijfdiensten
  • Zorgcontinuïteit nastreven door het versterken van intersectorale samenwerking in gemeenschappelijke trajecten van gedeelde zorg

DOELGROEP

Kinderen en jongeren met de dubbeldiagnose : verstandelijke beperking en een psychische en/of psychiatrische problematiek.