YUNECO CONNECT

 

YUNECO Connect is het zorgprogramma dat zich situeert op het continuüm van zorg voor kinderen en jongeren, van preventie in het mentaal welbevinden t.e.m. het hebben van matige psychische klachten. We maken een onderscheid tussen 2 modules, afhankelijk van de zorgnood van het kind of de jongere.   

 

YUNECO Connect PsyFEL matrix

Gezien het ruime aanbod voorzien wij hierin 2 verschillende modules

 

De eerste module omvat de versterking van de psychologische zorg waarbij via zelfstandig werkende psychologen en orthopedagogen een aanbod dichtbij en laagdrempelig wordt georganiseerd, in verbinding met YUNECO. Achterliggend is er ook een meer gespecialiseerd aanbod voor reeds concretere zorgvragen. Dit aanbod richt zich specifiek naar kwetsbare kinderen en jongeren die de weg naar hulpverlening moeilijk vinden. 

      

De tweede module vroegdetectie- en vroeginterventie betreft een aanbod met het accent op het voorkomen van een meer complexe psychiatrische problematiek. Hiervoor zijn verschillende teams, elk met een eigen expertise, werkzaam binnen YUNECO.  Zij gaan aanklampend aan de slag met kinderen en jongeren binnen Vlaams-Brabant. 

lees verder    lees verder