Header DGT

YUNECO DGT

 

Heb je vaak last van hele heftige, wisselende emoties? Of voel je je juist leeg? Is de relatie met je ouders en vrienden soms erg moeilijk? Doe je dingen die niet goed voor je zijn, zoals jezelf pijn doen, drugs gebruiken of gevaarlijke situaties opzoeken? Dan is DGT misschien wel iets voor jou.

 

Wat is DGT?

DGT staat voor dialectische gedragstherapie. Dit is een therapievorm die speciaal ontwikkeld werd om je te helpen anders met je emoties om te gaan. DGT werd oorspronkelijk ontwikkeld voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Als je die term opzoekt, schrik je daar misschien van. In de versie die wij aanbieden voor jongeren zijn we niet bezig met diagnoses, maar wel met nieuwe manieren om met lastige situaties en emoties om te gaan.

Je hebt elke week zowel individuele gesprekken als een groepstraining. Ook je ouders of andere belangrijke mensen in je omgeving komen af en toe op gesprek om anders te leren reageren op moeilijke momenten en je te ondersteunen.

 

Voor ondertiteling: Klik onderaan in de balk op instellingen, selecteer 'ondertiteling' en dan 'automatische vertaling'. Je kan dan Nederlands kiezen (of een andere taal naar keuze).

 

Wat leer je?

Bewuste of onbewuste negatieve gedachten kunnen leiden tot heftige emoties en pijn. Soms doe je dan dingen waar je later spijt van krijgt. In de therapie leer je om anders te denken. Samen met de therapeuten zet je concrete stappen om anders om te gaan met die pijn en emoties. Je leert ook dingen accepteren en verdragen die je niet kan veranderen.

 

Hoe is de behandeling opgebouwd?

Voorbereiding

In de voorbereidende fase of pre-treatment, gaan we in een aantal sessies samen onderzoeken aan welke doelen jij wil werken en wat een eerste stap kan zijn.

De eerste sessie is een intake. Samen met je ouders/opvoeders of andere belangrijke steunfiguren krijg je van je individuele therapeut uitleg over de basisprincipes van DGT.

In de daaropvolgende sessies ga jij met je individuele therapeut aan de slag om je doelen te bepalen en te kijken of je samen tot voldoende engagement kan komen om de behandeling op te starten. Dit wil ook zeggen dat jullie kunnen beslissen dat de behandeling op dit moment niet aangewezen is voor jou.

De voorbereidende fase duurt maximaal 5 sessies.

Behandeling

Als je in de voorbereidende fase samen met je individuele therapeut beslist om te starten met DGT, en je jouw doelen duidelijk voor ogen hebt, start de echte behandeling. Die bestaat uit twee delen:

 • Individuele therapie: één keer per week heb je een afspraak bij je individuele therapeut. Die afspraak duurt 45 minuten. De sessie loopt altijd volgens een vast stramien. Aan de hand van een dagboekapp bekijken jullie hoe jouw week liep, en wat je daaruit kan leren. Zo kunnen jullie samen bedenken hoe je een volgende keer anders kan reageren bij lastige situaties.
 • Vaardigheidstraining: één keer in de week heb je een vaardigheidstraining van 2 uur. Die volg je samen met maximaal 7 andere jongeren en 2 vaardigheidstrainers. In de vaardigheidstraining leer je:
  • je aandacht te richten op wat je denkt en voelt
  • om te gaan met heftige emoties
  • op een positieve manier omgaan met anderen en opkomen voor jezelf
  • wat te doen bij een crisis zonder de situatie erger te maken
 • Telefonische consultatie: binnen het DGT-programma moedigen we je aan op een crisismoment je individuele therapeut te bellen en zo kort (max. 10 min) samen na te denken welke vaardigheid je op dat moment kan inzetten. Het doel is het crisismoment door te komen zonder schadelijk gedrag te stellen. Je therapeut spreekt op voorhand met je af wanneer hij/zij bereikbaar is.
 • Netwerktraining: elke maand worden je ouders, opvoeders of andere belangrijke steunfiguren uitgenodigd om deel te nemen aan een netwerktraining. De inhoud ervan loopt gelijk met de module waaraan jij op dat moment deelneemt. Zo begrijpen de mensen uit je omgeving beter waar we rond werken in de vaardigheidstraining. Samen met de vaardigheidstrainers denken ze na hoe ze jullie beter kunnen ondersteunen.
 • Gesprekken met je omgeving: Dit onderdeel ontwikkelen we nog op dit moment. Later krijg je hierover meer uitleg.
Wat na het traject?

Wanneer je alle modules doorlopen hebt, wordt het DGT-traject afgerond. Er wordt samen met jou en de verwijzer gekeken wat je nog nodig hebt.