YUNECO

Het strategisch plan YUNECO 2020-'24 werd opgemaakt in samenspraak met vele stakeholders en goedgekeurd door de netwerkstuurgroep en het beheerscomité. Het omschrijft 20 strategische doelen verdeeld over 4 grote domeinen: 1) de Zorg, 2) het Netwerk, 3) de Zorgkwaliteit en 4) de specifieke Zorgprogramma's. Binnen het 4-jarenplan werden ook prioriteiten voor het werkjaar 2020 vastgelegd.

Hieronder vind je respectievelijk: het volledige strategisch plan en het procesverloop van de opmaak, de 20 strategische doelen met een eerste operationalisering, de projecten rond de prioriteiten voor 2020.

 

Strategisch plan 2020-2024 en procesverloop

 

20 strategische doelstellingen 2020-2024 

 

YUNECO werkplan 2020