Methodiekendatabank

Dit is de YUNECO vroegdetectie en vroeginterventie methodiekendatabank, in het kort VD-VI databank.

Het is een verzameling van methodieken en tools om gevoelig- en kwetsbaarheden voor het ontwikkelen van een psychologische en/ of psychiatrische problematiek in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en te minimaliseren. De vroeginterventiemethodieken beogen om op een laagdrempelige manier snel, tijdig en zo kortdurend mogelijk in te grijpen aan de hand van specifieke en gevalideerde methoden.

De databank bevat screeningstools, gerichte en in tijd afgebakende evidence based interventiemodules, psycho-educatie, online, offline- en blended care programma’s, applicaties, e-learning, zelfhulpmodules, educatieve websites, enz. En dit voor een zeer breed gamma aan thema’s, maar ook transdiagnostisch. Daar VD-VI zich op het continuüm onder de diagnostische drempel bevindt.

Omdat we het belangrijk vinden om de databank interactief en up-to-date te houden is er de mogelijk om als hulpverlener zelf methodieken toe te voegen aan de databank die behulpzaam gebleken zijn. Daarnaast is er de mogelijkheid om methodieken te beoordelen.

 

De methodieken die toegevoegd zijn aan de databank worden gemodereerd door de referentiepersoon VD-VI. Ze worden zoveel mogelijk gescreend op validiteit en efficiëntie, dewelke ook weergegeven wordt bij de beschrijving van de methodiek. Echter kunnen er geen garanties gegeven worden en ligt de verantwoordelijkheid voor het inzetten van de methodieken bij de individuele hulpverlener.

 

Naar de Methodiekendatabank